Contact rapid: 0730.462.688

Viziteaza site-ul Cartushop.ro pe ShopMania
Compari.ro - ghid autentic de shopping

www.price.ro - your shopping expert

Campanie "Suport auto Spacer cadou"

Regulament

 

Art.1. Organizatorul campaniei

 

Organizatorul campaniei „Suport auto Spacer cadou" (in cele de urmeaza „Promotia" sau „Campania"), este SC Tagspace Profile SRL, cu sediul în Str. Rasinari, nr. 1, sect. 3, Bucure?ti, Romania, avand cod unic de inregistrare RO37422357, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/5601/2017, se va face sub numele de “Organizatorul" ori simplu “CartuShop". Participantii la program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare “Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la Campanie, pentru consultare, pe site-ul www.CartuShop.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul www.CartuShop.ro.

Art 2. Descrierea Campaniei

2.1. In cadrul acestei campanii, CartuShop acorda cate un Suport auto universal Spacer SPC-UH, Negru cadou pentru orice comanda de cartuse laser compatibile, de valoare mai mare de 100 lei, in conditiile prevazute la art. 3.1.

 

2.2. Cadourile nu se cumuleaza. Trecerea unui prag al valorii inseamna acordarea cadoului/cadourilor valabile pentru acel prag si se aplica pe cate o singura comanda.

2.3. Premiile nu se pot schimba cu contravaloarea in bani.

 

3. Beneficiarii Promotiei. Mecanismul Campaniei

3.1. Campania este deschisa participarii persoanelor juridice romane si persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, vizitatori ai site-ului www.CartuShop.ro. Prin inscrierea la Campanie fiecare participant- persoana fizica, garanteaza:
·ca are peste 18 ani;
·ca are domiciliul sau rezidenta (chiar temporara) in Romania;
·ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu.

3.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) Organizatorului. 
b. membrii familiilor prepusilor mentionati mai sus (constand din copii, parinti, sot/sotie, afin); 
c. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, varsta implinita inainte de data calendaristica a participarii in Campanie.

3.3. Promotia nu se cumuleaza cu alte cadouri sau campanii promotionale.

3.4. In cazul in care Organizatorul considera ca o anumita participare este suspecta de frauda, isi rezerva dreptul de a o anula, fara a anunta in prealabil participantul respectiv.

3.5. In cazul refuzului unui participant de a beneficia de cadou, asa cum este descris in Regulamentul Oficial, acesta pierde dreptul de atribuire.

3.6. Organizatorul considera inscrierea la campanie ca o acceptare implicita a acestui Regulament si considera orice date cu privire la participant, furnizate de acesta, sunt adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus Organizatorul nu va considera respectiva participare valida si va anula dreptul de a beneficia de cadou, fara alte despagubiri sau plati.

Art.4. Perioada si locatia de desfasurare a campaniei

4.1. Campania se va desfasura astfel: pe site-ul www.CartuShop.ro in perioada 05.04.2021- 25.04.2021, perioada in care se pot plasa comenzile.


4.2. Cadoul poate fi acordat, in conditiile specificate in prezentul Regulament, in mod automat tuturor persoanelor care au plasat comenzi care trec de valoarea declarata.

5. Protectia datelor cu caracter personal

CartuShop este inregistrat in calitate de Operator de date cu caracter personal si va procesa datele cu caracter personal ale participantilor in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in scopuri de reclama, marketing, publicitate. Prin inscrierea in program, participantii isi exprima consimtamantul neechivoc pentru ca datele lor cu caracter personal s? fie stocate, folosite si prelucrate de catre CartuShop si de catre partenerii acestuia in scopuri de reclama, marketing, publicitate. CartuShop garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participantilor. Participantul are dreptul de a solicita stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 si se poate dezabona oricand, existand camp special de dezabonare in subsolul fiecarui newsletter. Datele nu vor fi impartasite cu alte terte parti, cu exceptia situatiilor in care organizatorul trebuie sa indeplineasca obligatii prevazute de legislatia in vigoare. Fiecare participant poate solicita excluderea sa din baza de date a companiei din punct de vedere al mesajelor de marketing si publicitate.

Art.6. Intreruperea, incetarea si modificarea campaniei

6.1. Campania inceteaza de drept la data implinirii termenului. Dupa implinirea acestui termen, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul regulament nu mai confera dreptul clientilor de a participa la campanie, respectiv nu se vor mai lua in considerare noi comenzi.

6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de stopare a promotiei in orice moment al acesteia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca publica hotararea sa in acest sens printr-o notificare pe website-ul www. CartuShop.ro.

6.3. Pentru situatiile prevazute la pct 6.1. si 6.2., Organizatorul nu mai are nici o obligatie catre Participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

Art.7. Litigii

7.1. Eventualele litigii aparute intre CartuShop si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul organizatorului CartuShop.

7.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la adresa vanzari@cartushop.ro, in termen de maxim 2 zile de la incheierea Campaniei. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o reclamatie.

Art.8. Dispozitii finale

8.1. Prin participarea la campanile Organizatorului, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor regasite in prezentul Regulament, cat si in actele aditionale la acesta.

8.2. CartuShop isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul pe perioada de desfasurare a campaniei, fara vreo notificare prealabila, prin simpla postare pe site-ul www. CartuShop.ro.

8.3. CartuShop isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campania.

8.4. CartuShop isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, poate afecta bunul mers al Campaniei.

8.5. CartuShop nu-si asuma niciun neajuns creat de intreruperile / disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens.

8.6 Prin participarea la Campanie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.

8.7 Prin participarea la aceasta promotie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele:
a. participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b. participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea site-ului sau a cadourilor;
c. participantul este constient de conditiile normale de utilizare a cadourilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

8.8 Pentru fiecare accesare a website-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.

8.9 Organizatorul:

a. este exonerat de catre participant, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezentul campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre participanti in legatura cu cadourile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
b. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre participanti unor terti in legatura cu cadourile, indiferent de natura acestor prejudicii.

8.10 Organizatorul Promotiei nu isi asuma responsabilitatea in urmatoarele cazuri:

- pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru cele efectuate dupa expirarea perioadei campaniei;

- pentru pierderile sau intarzierile transmiterii inscrierilor in campanie sau a mesajelor de raspuns descrise mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;

- pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de Internet de catre furnizorii proprii sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

- pentru eventualele dispute legate de drepturile de folosinta asupra telefoanelor unde s-au descarcat aplicatiile;

- pentru inscrierea in campanie dupa data limita sau inainte de data efectiva de incepere a campaniei.

8.11. Organizatorul isi asuma raspunderea numai in ce priveste desfasurarea mecanismului de campanie si acordarea cadoului.
Organizator, SC Tagspace Profile SRL